Privacybeleid

We respecteren uw privacy. Met deze verklaring geven we u inzicht in de wijze waarop we met uw privacy omgaan. We geven belangrijke informatie over de wijze waarop en voor welke doeleinden we persoonsgegevens verwerken en cookies plaatsen.

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Wij kunnen persoonsgegevens over u verwerken, als u gebruik maakt van onze diensten / producten of als u via e-mail of bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons informatie hebt verstrekt. Wij kunnen onder andere de volgende persoonsgegevens verwerken: uw bedrijfsnaam, voor- en achternaam, functie, adresgegevens, e-mailadres(-sen), uw telefoonnummer(s), uw IBAN, website, KvK nummer, BTW nummer en projectnaam.

 

WAAROM HEBBEN WE BEPAALDE GEGEVENS NODIG?

We verwerken persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of u per e-mail en/of post te benaderen als u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst.

 

HOE LANG BEWAREN WE UW GEGEVENS?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld en fiscaal wordt vereist. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard als er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

DELEN MET ANDEREN

We verstrekken uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@vyvafabrics.nl. We zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGING

Beveiliging We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alle personen die van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden tot geheimhouding daarvan. Onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via: +31(0)20-6599523 of info@vyvafabrics.nl.

Design by Kordaat, build by Lagoworks